Privacy verklaring

Inleiding
Deltalinqs Training & Services B.V. verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit privacy statement (verder te noemen: “Privacy Verklaring”) zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Privacyverklaring
Wij respecteren uw privacy als u onze website bezoekt en dragen zorg dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Dit gebeurt volledig in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Zie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg
Deltalinqs Training & Services B.V. verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewetgeving.

Gegevensgebruik
De gegevens die wij ontvangen, worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en niet aan derden verstrekt, tenzij wij wettelijk hiertoe worden verplicht.

Surfgedrag en statistieken
Op onze website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden. Wij registeren het IP adres van uw computer, eventueel gebruikersnaam en tijdstip van bezoek. Deze gegevens gebruiken wij voor het analyseren van surfgedrag en eventueel verbeteren van onze website.

Toepasselijkheid
Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van Deltalinqs Training & Services B.V. en de door contactaanvragen en nieuwsbriefabonnees verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens).

Nieuwsbrief
U heeft de mogelijkheid u aan te melden voor onze nieuwsbrief. Middels deze nieuwsbrief bieden wij informatie op het gebied van online ondernemen. Uw e-mailadres wordt ook toegevoegd aan onze adressenlijst voor nieuwsbrieven als er sprake is van een relatie. Als u een nieuwsbrief ontvangt bevat deze een unieke link, waarmee u uzelf kunt afmelden. Deze nieuwsbriefadressenlijst wordt niet aan derden verstrekt.

Verwerking Persoonsgegevens
Deltalinqs Training & Services B.V. behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Deltalinqs Training & Services B.V. verzamelt Persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website, het abonneren op de Deltalinqs Training & Services B.V. nieuwsbrief en bij een bezoek aan Deltalinqs Training & Services B.V. evenementen en activiteiten. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie. De gegevens worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van de dienstverlening en activiteiten van Deltalinqs Training & Services B.V..

Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink op de website of door Deltalinqs Training & Services B.V. hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, door een e-mail of een brief te sturen naar info@deltalinqstraining.nl of Deltalinqs Training & Services B.V., p/a Krammer 8, 3232 HE Brielle.
Deltalinqs Training & Services B.V. verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Cookies
De website Deltalinqs Training & Services B.V..nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van Deltalinqs Training & Services B.V. beter te laten functioneren en het web bezoek te monitoren, zodat Deltalinqs Training & Services B.V. na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. Deltalinqs Training & Services B.V. gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden door de Deltalinqs Training & Services B.V. website en hun functionaliteit. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.

Standaardcookies:
Deze worden alleen geplaatst indien u toestemming geeft.
Naast onderstaande cookies zijn er nog andere onderdelen die een cookie kunnen opleveren. Wij maken gebruik van sociale plug-ins zoals Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn. Sociale netwerksites gebruiken cookies om de inhoud van sociale plug-ins aan te passen of om te analyseren op welke sites hun gebruikers actief zijn en hoe hun diensten presteren.

Google Analytics:
Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt Deltalinqs Training & Services B.V. inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen.
Op deze manier kan Deltalinqs Training & Services B.V. de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. Deltalinqs Training & Services B.V. kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel.

Facebook:
Indien u ingelogd bent bij Facebook, kan Facebook via Deltalinqs Training & Services B.V. cookies op uw pc plaatsen die nodig zijn voor het liken van berichten en het updaten van uw status. Deze cookies worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan de
Deltalinqs Training & Services B.V. website bent ingelogd op Facebook en hiervoor toestemming geeft.

Twitter:
Deltalinqs Training & Services B.V. plaatst Twitter cookies op uw pc om het (re-)tweeten van artikelen mogelijk te maken. Deze worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan de Deltalinqs Training & Services B.V. website bent ingelogd op Twitter en hiervoor toestemming geeft.

Cookies weigeren
U kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren. U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte gebracht wordt wanneer er cookies geplaatst worden. Daarnaast kunt u het gebruik van cookies uitzetten in uw browser. Zie hiervoor deze toelichting door de Consumentenbond. U kunt ook informatie vinden onder het ‘help’ menu van uw browser voor het instellen van uw cookie-voorkeuren.

Beveiliging
Deltalinqs Training & Services B.V. heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat. Ook is onze website uitgevoerd met een geldig SSL certificaat.

Links
Op de websites van Deltalinqs Training & Services B.V. zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden.
Deltalinqs Training & Services B.V. kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van Deltalinqs Training & Services B.V., dan kunt u deze richten aan
Deltalinqs Training & Services B.V., p/a Krammer 8, 3232 HE Brielle, telefoonnumer: +31 10 310 7910 of per e-mail: info@deltalinqstraining.nl

Inzage en correctie van gegevens
Als relatie van ons kunt u een verzoek indienen om persoonlijke gegevens in te zien. Indien deze gegevens niet juist zijn, kunt u een verzoek indienen deze gegevens te wijzigen. U kunt uw verzoek schriftelijk of per e-mail richten aan Deltalinqs Training & Services B.V., p/a Krammer 8, 3232 HE Brielle, telefoonnumer: +31 10 310 7910 of per e-mail: info@deltalinqstraining.nl

Wijziging van Privacy Verklaring
Deltalinqs Training & Services B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring.
Deltalinqs Training & Services B.V. adviseert u regelmatig de Privacy Verklaring te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.