Nieuws

Geldigheid 'oude' veiligheidsinstructies

Deltalinqs Veiligheidsinstructies
28 APR 2017
Geldigheid 'oude' veiligheidsinstructies
Op 29 december 2016 bent u op de hoogte gesteld van de verlengde overgangsperiode naar de nieuwe Deltalinqs-veiligheidsinstructies. Deze nieuwe opzet werkt met gelicenseerde examinatoren, een centrale vragenbank en unieke examens om fraude tegen te gaan en te zorgen dat het lesmateriaal altijd up-to-date is. De verlenging was gepland tot 1 mei 2017, met als doel bedrijven de gelegenheid te geven om hun medewerkers met betrekking tot de Poortinstructie en eventuele gevaarlijke gasseninstructies (H2S, CO, HF en HCN) op te leiden conform de nieuwe werkwijze. In deze periode was het ook nog steeds mogelijk om door middel van de oude werkwijze (verouderde films + standaard examens) op te leiden. Het doel was om de verouderde instructies en werkwijze per 1 mei 2017 te hebben uitgefaseerd.

Ondanks eerdere communicatie blijkt dat veel toeleveranciers en een aantal asset-owners (security afdelingen) niet goed op de hoogte zijn van bovengenoemde ontwikkelingen. Het gevolg hiervan is dat recentelijk een groot aantal toeleveranciers een licentie heeft aangevraagd om zelf te kunnen opleiden en toetsen. Dit is – zoals al eerder aangekondigd – mogelijk met het Computer Based Testing (CBT-)systeem waarin de instructies en toetsen in acht talen zijn opgenomen. Met het CBT-systeem is het mogelijk, waar ook ter wereld, op elk gewenst tijdstip de instructies te volgen.

Verlenging
De onverwachte hoeveelheid ‘last minute’ aanvragen leidt tot operationele problemen binnen Deltalinqs. Een consequentie daarvan is dat diverse toeleveranciers onvoldoende tijd hebben om hun medewerkers voor 1 mei 2017 conform de nieuwe opzet op te leiden. Dat zou kunnen betekenen dat deze medewerkers mogelijk geen toegang krijgen tot bedrijfsterreinen, omdat ze niet beschikken over een geldige poortinstructie.

Om eventuele problemen bij de toegang tot bedrijfsterreinen te voorkomen heeft Deltalinqs besloten de overgangsperiode met twee maanden te verlengen. Instructies gebaseerd op de oude werkwijze zijn tot 1 juli 2017 geldig, mits de instructie niet langer dan twee jaar geleden is gevolgd. Het is dus nog twee maanden mogelijk om op de oude werkwijze instructies te verzorgen, echter de geldigheid is beperkt tot 1 juli 2017.

Helpdesk
Om alle vragen over deze nieuwe werkwijze te kunnen beantwoorden, heeft Deltalinqs een helpdesk opgezet. Bedrijven die meer informatie wensen en/of hulp nodig hebben bij het verkrijgen van een CBT-licentie of het opleiden van hun medewerkers kunnen contact opnemen met onze medewerkers via Helpdesk Deltalinqs Veiligheidsinstructies, licentie@deltalinqs.nl, tel.: 0181 – 44 22 55

NB Na 1 juli 2017 zal Deltalinqs de verouderde werkwijze met instructieboekjes en registraties in het papieren veiligheidspaspoort (PSL) niet meer ondersteunen. Registraties worden vanaf die datum digitaal ontsloten. Ook deze maatregel heeft tot doel de mogelijkheden tot fraude te minimaliseren.
Pagina terug