cover_Deltalinqs_Training_en_Services2.jpg
Container
Boot
« »
Trainingen Veiligheidsinstructies

Deltalinqs Training & Services

Deltalinqs Training & Services heeft als doelstelling: Het aanbieden van producten en diensten op het gebied van Training en Opleiding en het exploiteren van de RDM Training Plant. Deltalinqs Training & Services is een dochteronderneming van Deltalinqs.
 
Het opleiden en trainen van medewerkers vereist een op de praktijk toegesneden leeromgeving. De RDM Training Plant voorziet in deze behoefte en is de uitgelezen locatie voor diverse opleidingsbehoeften zoals alle VCA- en SOG-kwalificaties, voor het opleiden van mbo- en hbo-studenten en voor het verzorgen van om- en bijscholingstrajecten. Het trainingsaanbod bestaat uit meer dan 100 trainingen en instructies.
 
Desgewenst ondersteunt Deltalinqs Training &Services haar klanten “full-service” en biedt ondersteuning in het gehele traject; van de inkoop van de juiste trainingen, de trainingsorganisatie zelf tot het zorgdragen voor de financiële afhandeling.

Het aanbod van de diverse trainingen en instructies, de aanvullende informatie en de prijzen zijn terug te vinden in het Trainingsrooster
Het Learning Management Systeem voor klanten die voorzien zijn van inloggegevens, is eveneens daar te benaderen.