Nieuws

Eerste EIC excursie een feit 24 Leerlingen 5 HAVO op de RDM Training Plant

RDM Training Plant
03 MAA 2018
Eerste EIC excursie een feit 24 Leerlingen 5 HAVO op de RDM Training Plant
Maandagmorgen 19 februari bezochten 24 leerlingen van 5 HAVO de RDM Training Plant.
Na het zien van de Deltalinqs Poortinstructievideo en het beantwoorden van de testvragen kregen de leerlingen toegang tot de plant. Aan de hand van een checklist zijn ze door de plant gelopen en bekend gemaakt met diverse functies van de plant. Aan de excursie ging een zorgvuldige voorbereiding vooraf. De EIC gidsen hebben in een eerder stadium de RDM Training Plant bezocht en de mogelijkheden besproken voor de beoogde excursies. Gekeken is naar het programma en het tijdsbeslag. De conclusie was dat ruim een uur voldoende zou moeten zijn om invulling te kunnen geven aan een zinvolle excursie. In de kern willen we de jongeren laten ervaren wat er zoal nodig is om toegang te verkrijgen tot de fabrieken. Daarbij spelen de veiligheidsinstructies een duidelijke rol. Vandaar dat de leerlingen de Poortvideo krijgen te zien, de bijbehorende testvragen moeten beantwoorden, alvorens zij de plant mogen betreden. De leerlingen krijgen een checklist mee met vragen als “hoeveel destillatiekolommen staan er” en “hoeveel kilometer kun je rijden met een volle RDM TP tank. De antwoorden geven inzicht in de diverse onderdelen van de plant en hun functie. in de bus bespreken de gidsen de antwoorden. Op de RDM Training Plant zijn verschillende checklisten in ontwikkeling om al doende in te kunnen spelen op het opleidings- en kennisniveau van diverse EIC doelgroepen.

                     
Pagina terug