Doelgroep:

In deze training leert u hoe u vergaderingen effectief en binnen de afgesproken tijd laat verlopen. U leert hoe u alle deelnemers een succesvolle bijdrage aan de vergadering kunt laten leveren. Het rendement van uw vergaderingen neemt zienderogen toe.


Werkwijze

Voorafgaand aan de training vindt een schriftelijke intake plaats. Onder leiding van onze ervaren trainer leert u op aansprekende en interactieve wijze effectief vergaderen. In het eerste deel van de training ligt de nadruk op de juiste structuur van een vergadering en de verschillende vergaderstijlen. Het tweede deel staat in het teken van het effectief sturen van vergaderingen en het omgaan met lastige vergadersituaties. De training wordt afgesloten met het opstellen van een persoonlijk actieplan. Hierin formuleert u actiepunten voor de toepassing van de trainingsstof in uw komende vergaderbijeenkomsten.


Resultaten:

U haalt optimaal rendement uit uw vergaderingen

U leert hoe u een duidelijke agenda en actielijst opstelt

U communiceert effectief en op het juiste niveau: inhoud, proces, samenwerking of emotie

U krijgt inzicht in uw eigen vergaderstijl en in die van andere vergaderdeelnemers

U leert op een effectieve en respectvolle manier onderbreken

U leert omgaan met lastige situaties

U beheerst de voorzittersrol.


Inhoud:

Doel van vergaderen

Vergaderprocedures

Opstellen van een duidelijke agenda

Stijlen van vergaderen

Effectief en respectvol onderbreken

Rollen binnen de vergadering

Behalen van resultaat

Communiceren op inhoud, proces, samenwerking of emotioneel niveau

Omgaan met lastige vergadersituaties

Effectief sturen van vergaderingen

Betrokkenheid en creativiteit

Praktijksituaties en -voorbeelden

Persoonlijk actieplan


Duur:

1,5 dag


Diploma en geldigheidsduur:

Na afloop van de training ontvangt de cursist een bewijs van deelname

Annulering :

Tot 14 dagen voor aanvang van de cursus is annulering mogelijk. Na deze periode kunnen de cursusgelden niet worden gerestitueerd. Vervanging door een deelnemer uit hetzelfde bedrijf blijft uiteraard mogelijk. Deltalinqs en het uitvoerend instituut behouden zich het recht voor om bij onvoldoende kandidaten in overleg met bedrijf/cursist de cursus te annuleren of tegen een nader vast te stellen prijs door te laten gaan.