Doelgroep:

Personen die werkzaamheden gaan verrichten op een (petro-) chemisch bedrijfsterrein, zoals BP en Shell, in installaties, werkplaatsen en/ of laboratoria, om te voorkomen dat zij worden blootgesteld aan HF.


Voorkennis/ Ingangseisen:

-Minimum leeftijd 18 jaar


Leerdoel:

Bewustwording van het gevaar en de te nemen maatregelen bij het contact met fluorwaterstof.


Inhoud:

In de instructie wordt aandacht besteed aan:

-Eigenschappen van fluorwaterstof;

-Effecten van blootstelling aan fluorwaterstof;

-Detectie van fluorwaterstof;

-Persoonlijke beschermingsmiddelen;

-Maatregelen bij het ongecontroleerd vrijkomen van fluorwaterstof algemeen


In de training worden de onderwerpen conform de genoemde eindtermen* behandeld


Toetsing:

-Toetsing is verplicht


Eisen aan toetser en toetsing:

-De toets wordt conform de geldende Deltalinqs licentie voorwaarden afgenomen

-Toetsing vindt plaats onder verantwoordelijkheid van een licentiehouder


Registratie en geldigheidsduur:

Na het met goed gevolg afleggen van de toets, ontvangt de cursist een aantekening in het Landelijk Veiligheidspaspoort en/of Digital Safety Passport (DSP).

Het toets resultaat is 2 jaar geldig.


Duur:

1 uur (incl. examen)


Aantal deelnemers:

Maximum 15 deelnemers


Annulering:

Tot 14 dagen voor aanvang van de cursus is annulering mogelijk. Na deze periode kunnen de cursusgelden niet worden gerestitueerd. Vervanging door een deelnemer uit hetzelfde bedrijf blijft uiteraard mogelijk. Deltalinqs en het uitvoerend instituut behouden zich het recht voor om bij onvoldoende kandidaten in overleg met bedrijf/cursist de cursus te annuleren of tegen een nader vast te stellen prijs door te laten gaan.


*EIND- EN TOETSTERMEN


Eigenschappen

-Na afloop van de training kan de cursist de eigenschappen van Fluorwaterstof benoemen


Effecten van blootstelling

-Na afloop van de training kan de cursist benoemen wat de effecten zijn als de mens wordt blootgesteld aan fluorwaterstof


Detectie van fluorwaterstof

-Na afloop van de training kan de cursist benoemen op welke wijze de mens wordt gewaarschuwd over de aanwezigheid van fluorwaterstof


Persoonlijke beschermingsmiddelen

-Na afloop van de training kan de cursist PBM’s benoemen in klasse A zone (HF komt niet vrij)

-Na afloop van de training kan de cursist PBM’s benoemen in klasse B zone (vrijkomen HF niet uitgesloten)

-Na afloop van de training kan de cursist PBM’s benoemen in klasse C zone (vrijkomen HF mogelijk)


Maatregelen bij het ongecontroleerd vrijkomen van fluorwaterstof

-Na afloop van de training kan de cursist aangeven hoe te handelen bij het afgaan van het
plot clear alarm

-Na afloop van de training kan de cursist benoemen wat te doen als er slachtoffers zijn


Algemeen

-Na afloop van de training kan de cursist benoemen wanneer een gevaarlijke zonde mag worden betreden

-Na afloop van de training kan de cursist benoemen op welke wijze besmetting met HF plaats kan vinden

-Na afloop van de training kan de cursist benoemen hoe de windrichting te herkennen

-Na afloop van de training kan de cursist benoemen op welke wijze een HF gebied mag worden betreden en verlaten

-Na afloop van de training kan de cursist het neutralisatieproces benoemen

-Na afloop van de training kan de cursist aangeven hoe zich als vakman te gedragen

-Na afloop van de training kan de cursist benoemen dat gevarenblindheid een groot risico is