Doelgroep:

Personen die werkzaamheden gaan verrichten in, (petro-) chemische installaties met proces- en/of verbrandingsinstallaties, om te voorkomen dat zij worden blootgesteld aan CO.


Voorkennis/ Ingangseisen:

-Minimum leeftijd 18 jaar


Leerdoel:

Bewustwording van het gevaar en de te nemen maatregelen bij het contact met koolmonoxide.


Inhoud:

In de instructie wordt aandacht besteed aan:

-Het ontstaan van koolmonoxide;

-Eigenschappen van koolmonoxide;

-Effecten van blootstelling aan koolmonoxide;

-Detectie van koolmonoxide;

-Persoonlijke beschermingsmiddelen;

-Maatregelen bij het ongecontroleerd vrijkomen van koolmonoxide

-Algemeen


In de training worden de onderwerpen conform de genoemde eindtermen* behandeld.


Toetsing:

Toetsing is verplicht


Eisen aan toetser en toetsing:

-De toets wordt conform de geldende Deltalinqs licentie voorwaarden afgenomen

-Toetsing vindt plaats onder verantwoordelijkheid van een licentiehouder


Registratie en geldigheidsduur:

Na het met goed gevolg afleggen van de toets, ontvangt de cursist een aantekening in het Deltalinqs examenregister en op de Digital Safety Passport (DSP).

Het toets resultaat is 2 jaar geldig.


Duur:

1 uur (incl. examen)


Aantal deelnemers:

Maximum 15 deelnemers


Annulering:

Tot 14 dagen voor aanvang van de cursus is annulering mogelijk. Na deze periode kunnen de cursusgelden niet worden gerestitueerd. Vervanging door een deelnemer uit hetzelfde bedrijf blijft uiteraard mogelijk. Deltalinqs en het uitvoerend instituut behouden zich het recht voor om bij onvoldoende kandidaten in overleg met bedrijf/cursist de cursus te annuleren of tegen een nader vast te stellen prijs door te laten gaan.


*EIND- EN TOETSTERMEN


Ontstaan van koolmonoxide

-Na afloop van de training kan de cursist benoemen waar en op welke wijze koolmonoxide ontstaat


Eigenschappen

-Na afloop van de training kan de cursist de eigenschappen van koolmonoxide benoemen

-Na afloop van de training kan de cursist de belangrijkste fysische eigenschappen van koolmonoxide benoemen

-Na afloop van de training kan de cursist specifieke gevaar aspecten van koolmonoxide benoemen


Effecten van blootstelling aan koolmonoxide

-Na afloop van de training kan de cursist benoemen wat de effecten zijn als de mens wordt blootgesteld aan koolmonoxide


Detectie van koolmonoxide

-Na afloop van de training kan de cursist benoemen op welke wijze de mens wordt gewaarschuwd over de aanwezigheid van koolmonoxide


Persoonlijke beschermingsmiddelen

-Na afloop van de training kan de cursist persoonlijke detectie apparatuur benoemen


Maatregelen bij het ongecontroleerd vrijkomen van koolmonoxide

-Na afloop van de training kan de cursist aangeven hoe te handelen bij het afgaan van de persoonlijke detectie

-Na afloop van de training kan de cursist aangeven hoe te handelen bij het afgaan van
het plot clear alarm

-Na afloop van de training kan de cursist benoemen wat te doen als er slachtoffers zijn


Algemeen

-Na afloop van de training kan de cursist benoemen wanneer een gevaarlijke zone mag worden betreden

-Na afloop van de training kan de cursist benoemen welke specifieke maatregelen getroffen moeten worden bij het werken aan CO systemen

-Na afloop van de training kan de cursist de windrichting herkennen

-Na afloop van de training kan de cursist aangeven hoe zich als vakman te gedragen

-Na afloop van de training kan de cursist benoemen dat gevarenblindheid een groot risico is


Inschrijven

U kunt uw deelnemers inschrijven voor de instructie(s) door een mail te sturen aan: services@deltalinqstraining.nl

Graag hierin vermelden:

-    Aantal deelnemers (+naam/geboortedatum)

-    Welke instructies moeten er door de deelnemers gedaan worden

-    Voorkeur datum/tijd


Vervolgens nemen wij z.s.m. contact met u op voor het inplannen van de instructie(s).