Doelgroep:

Personen die tijdens werkzaamheden op een (petro-) chemisch bedrijfsterrein in installaties, werkplaatsen, laboratoria en/of op- en overslagterminals kunnen worden blootgesteld aan hoge concentraties zwavelwaterstof.


Voorkennis/ Ingangseisen:

-Minimum leeftijd 18 jaar


Leerdoel:

Na afloop van training heeft de cursist kennis van de gevaren van H2S, is bekend met de veilige werkprocedures en weet hoe te handelen in noodsituaties.


Inhoud:

Risicovolle taak: Werken in een omgeving waar gevaar bestaat voor de aanwezigheid van H2S.

In de training worden de onderwerpen conform de eindtermen* behandeld.


Theorie:

-Eigenschappen van H2S

-Gebiedsherkenning en detectie

-Persoonlijke beschermingsmiddelen

-Werkprocedures

-Gedragsregels


Toetsing:

-Toetsing is verplicht


Eisen aan toetser en toetsing:

-De toets wordt conform de geldende Deltalinqs licentie voorwaarden afgenomen

-Toetsing vindt plaats onder verantwoordelijkheid van een licentiehouder


Registratie en geldigheidsduur:

Na het met goed gevolg afleggen van de toets, ontvangt de cursist een aantekening in het Landelijk Veiligheidspaspoort en/of Digital Safety Passport (DSP).

Het toets resultaat is 2 jaar geldig.


Duur:

1 uur (incl. examen)


Aantal deelnemers

Maximaal 15 deelnemers


Annulering

Tot 14 dagen voor aanvang van de cursus is annulering mogelijk. Na deze periode kunnen de cursusgelden niet worden gerestitueerd. Vervanging door een deelnemer uit hetzelfde bedrijf is mogelijk. Deltalinqs en het uitvoerend instituut behouden zich het recht voor om bij onvoldoende kandidaten in overleg met bedrijf/cursist de cursus te annuleren of tegen een nader vast te stellen prijs door te laten gaan.


*EIND- EN TOETSTERMEN


Eigenschappen

-Na afloop van de training kan de cursist de belangrijkste eigenschappen van H2S benoemen

-Na afloop van de training kan de cursist de belangrijkste fysische eigenschappen van H2S benoemen

-Na afloop van de training kan de cursist specifieke gevaaraspecten van H2S benoemen

-Na afloop van de training kan de cursist aangeven waar H2S kan voorkomen

-Na afloop van de training kan de cursist aangeven hoe H2S kan vrijkomen


Gebiedsherkenning en detectie

-Na afloop van de training kan de cursist uitleggen hoe installaties waar H2S voorkomt te herkennen zijn

-Na afloop van de training kan de cursist aangeven dat er monitoring systemen gebruikt worden

-Na afloop van de training weet de cursist hoe de windrichting te herkennen


Persoonlijke Beschermingsmiddelen

-Na afloop van de training kan de cursist persoonlijke detectie apparatuur benoemen

-Na afloop van de training kan de cursist  persoonlijke vluchttoestellen benoemen


Procedure

-Na afloop van de training kan de cursist benoemen wanneer een gevaarlijke zone mag worden betreden

-Na afloop van de training kan de cursist aangeven hoe te handelen bij het afgaan van het
plot clear alarm

-Na afloop van de training kan de cursist  aangeven hoe te handelen bij het afgaan van de persoonlijke detectie

-Na afloop van de training kan de cursist benoemen wat te doen als er slachtoffers zijn


Gedrag

-Na afloop van de training kan de cursist aangeven hoe zich als vakman te gedragen

-Na afloop van de training kan de cursist benoemen dat gevarenblindheid een groot risico is